Course curriculum

 • 1

  Predstavitev webinarja in proces FS

  • Primeri FS pri biologiji

  • Kaj je formativno spremljanje znanja?

  • Povratne informacije udeležencev

 • 2

  Primer FS za biologijo

  • Kultura podpore FS v razredu

  • Proces FS Zorice Potisk

  • Primeri sklopov z elementi FS

  • Primer: Učenje o celici in zbiranje dokazov o znanju

  • Gradiva

 • 3

  Potrdilo

  • Prosojnice

  • Potrdilo o udeležbi