Vsebina webinarja

 • 2

  Socializacijske veščine in samopresoja

  • Socializacijske veščine in povezovalne navade

  • Gradiva

  • Prosojnice: Socialne veščine in opismenjevanje

 • 3

  FS in opismenjevanje v 1. razredu

  • Opismenjevanje v 1. razredu

  • Gradiva

 • 4

  Govorni nastop

  • Govorna vaja

  • Govorni nastop v 1. razredu

  • Gradiva

  • Prosojnice: Kristinine predstavitve

 • 5

  Projektno učenje, nadgrajevanje spisa

  • Projektno učenje in doživljajski spis

  • Gradiva

 • 6

  Vprašanja udeležencev

  • O vodenju vzgojno zahtevne skupine

  • Potrdilo o udeležbi