Vedno je čas, da vpeljete samopresojo. Učenci bodo tako pridobili veščine, s katerimi bodo bolje shajali v šoli in pri pouku na daljavo. Predvsem se bodo opolnomočili za življenje.

Samopresoja uvaja notranji nadzor nad učenjem, povečuje odgovornost in motivacijo za učenje. Samopresoja ima velik učinek na učenje in dosežke učenca.

 • Udeleženci ob koncu tečaja prejmete plakat Presodi se 1 ali Presodi se 2, v vrednosti 17 €, za pomoč pri samopresoji v razredu.

 • Dobite posnetke preteklih webinarjev z udeleženci in njihove primere, v vrednosti 30 €.

 • Tečaj v vrednosti 50 €, ki vsebuje osnutke vprašanj in preglednic za samopresojo učencev. Dobili boste tudi napisane primere aktivnosti za izpeljavo samopresoje v različnih starostnih skupinah.

 • Ob udeležbi prejmete potrdilo. Z opravljenimi obveznostmi lahko prejmete tudi 0,5 točke za napredovanje.

 • Nakup je mogoč s kartico ali z e-računom preko zavoda.

Vsebina tečaja

 • 1

  Uvod

 • 2

  1. Korak: PREDSTAVITEV CILJEV UČENJA

  • Kako predstaviti cilje učenja?

  • Povzetek

 • 3

  2. Korak: PROCES UČENJA IN DOKAZI ZNANJA

  • Aktivno učenje učncev in dokazi o znanju

  • Povzetek

  • Dokumenti in slike za tiskanje ali prezentacijo

  • Nekaj izhodišč za pomoč učencem pri osmišljanju učenja

 • 4

  3. Korak: PREDSTAVTEV MERIL oz. KRITERIJEV USPEŠNOSTI

  • Merila oz. kriteriji uspešnosti

  • Povzetek

 • 5

  4. Korak: SAMOPRESOJA

  • Samopresoja učencev. Začetek vaših sprememb.

  • Povzetek

 • 6

  GRADIVA IN POTRDILO

  • Primeri za uporabo v razredu

  • Potrdilo o udeležbi

  • Povratna informacija

  • Nadaljevanje razvoja samopresoje

  • Samopresoja v 1. razredu

  • Samopresoja doseganja cilja v 8. razredu

 • 7

  BONUS: Posnetki webinarjev

  • Posnetek webinarja predstavitve primerov samopresoje od 1.r do srednje šole

  • Zoom webinar z udeleženci tečaja 5.5.2021

 • 8

  Primeri tečajnikov

  • TJA Polona Lilić.docx

  • MAT 4r Renata Mastnak

  • OKOLJE 2r Natalija Grlič s PI

Watch Intro Video

Uvodni video

Mnenja udeležencev

Sanja, učiteljica razrednega pouka

Pohvalila bi konkretne primere, postopnost, sistematičnost, predvsem pa prijaznost in razumevanje vodje tečaja.

Klemen, profesor informatike

Všeč mi je sistematična in postopna razlaga. Pogledal sem tečaj v celoti, ker vem, da se bom vedno lahko vrnil nazaj in pri vsakem koraku, ki ga bom uvedel pri pouku, natančno pogledal navodila. Med pregledom posnetkov sem si zlahka predstavljal, kako bi to uvedel v svoj pouk (predmet), in že imam neko vizijo kako to narediti. Zelo lepo razloženo.

Eva, učiteljica kemije

Veliko več sem izvedela tudi o procesu formativnega spremljanja - kako opredeliti cilje, kriterije uspešnosti, zlasti pa, da si moram vzeti čas za samopresojo in postopno uvajati, nič na hitro.

Eva, učiteljica razrednega pouka

Všeč mi je jasna razlaga posameznih korakov procesa in primeri dobre prakse. Hvala za vse posredovano. Rada bi se še naprej izobraževala v tej smeri.